Cathal Ó Searcaigh

Cathal Ó Searcaigh ina chónaí san áit ar rugadh é, Mín a’ Leá faoi scáth an Eargail i nGaeltacht Thír Chonaill. Tá aithne air mar fhile go naisiúnta agus go hidirnáisiúnta, agus tá fail ar a shaothar i dteangacha éagsúla. Ó foilsíodh an chéad cnuasach aige sa bhliain 1975, is iomaí sin leabhar atá tagtha óna pheann, idir bailiúcháin aonaracha agus leabhair roghnaithe éagsúla, idir buntéacsanna mar Ag Tnúth leis an tSolas: Dánta 1974-2000 (Cló Iar-Chonnachta, 2001) agus buntéacsanna le haistriúcháin mar An Fear Glas: The Green Man (Arlen House 2015).

Is é An Bhé Ghlas (Leabhar Breac, 2015) an bailúchán filíochta is déanaí uaidh, chomh maith leis an úrscéal Teach an Gheafta (Leabhar Breac, 2018). Beidh mórleabhar roghnaithe dá chuid filíochta, aistruithe ag Paddy Bushe, á fhoilsiú ag Irish Pages go luath. I measc na nduaiseanna atá gnóthaithe aige tá an Ireland Fund Literary Award, an Irish Times Literary Prize, Duais an Oireachtais (go minic, an ceann is déanaí sa bhliain 2015). Bhronn Ollscoil Náisiúnta na hÉireann doctúireacht oinigh sa Léann Cheilteach air sa bhliain 2000. Tá ceol curtha lena shaothar go minic, ag cumadóirí mar Neil Martin, Clannad, Derek Ball, Brian Kennedy agus daoine eile. Tá sé ina eagarthóir Gaeilge ar Irish Pages, iris liteartha a bhunaigh sé le Chris Agee. Is ball de Aosdána e ó 1996 i leith.

Beidh ceardlann filíochta á reachtáil ag Cathal ar an Deardaoin agus an Aoine agus an Satharn agus beidh sé ag léamh ar an Satharn.

Cathal Ó Searcaigh